Taller edició de fotos amb Pixlr

Taller edició de fotos amb Pixlr

En aquest curs d’introducció, veurem com accedir, les diferents eines disponibles i alguns recursos per editar les teves fotografies i crear fotomuntatges. És un curs de nivell bàsic i no són necessaris coneixements previs. L’objectiu és donar a conèixer l’eina, per poder iniciar els teus projectes de forma autònoma.