Serà un taller al qual parlarem del manteniment habitual de la teva impressora 3D, de com prevenir problemes i de com solucionar-los un cop apareixen. Tractarem els problemes més habituals i comentarem les millores que es poden incorporar a la impressora per tal que les nostres impressions també millorin.

Si hi ha temps farem proves d’impressió amb materials diferents que el PLA, com ara filament flexible.

A més a més, si tens un problema amb la teva impressora 3D i la portes mirarem de solucionar-lo. Si és així aniria bé que ens enviïs prèviament un email explicant-nos quin problema tens. Així estarem més preparats el dia del taller.

Taller de manteniment d’impressores 3D